Doszczelniacz-kielicha-rury-PVC Doszczelniacz-kielicha-rury-zeliwnej Doszczelniacz-dwukielichowy-rur-zeliwnych-pvc
Doszczelniacz kielicha
rur PVC
Doszczelniacz kielicha
rur żeliwnych
Doszczelniacz dwukielichowy
rur PVC i żeliwnych


Zakład Produkcji Armatury Naprawczej
kubwit.eu
[tight transmissions networks]
P.P.H.U. KUBWIT
65-950 Zielona Góra PL, ul. Osadnicza 5
+ 48 68 453 54 35
kubwit@op.pl, www.kubwit.eu
Doszczelniacze kielicha rur żeliwnych
Doszczelniacze kielicha rur PVC
Doszczelniacz dwukielichowy rur PVC
Doszczelniacz kielicha rur żeliwnych:

Przeznaczenie do usuwania wycieków na w roszczelnionych złączach kielichowych rur żeliwnych.
Doszczelniacz można stosować zarówno w przypadku uszkodzenia uszczelnienia kielicha w postaci "sztamunku"
jak i w przypadku uszkodzenia uszczelnienia kielicha w formie uszczelki bez konieczności wycinania całego złącza kielichowego.
Firma KUBWIT produkuje doszczelniacze w zakresie od DN 50 - DN 1200 [ mm ].

Doszczelniacz kielicha rur PVC:

Przeznaczenie do usuwania wycieków na w roszczelnionych złączach kielichowych rur PVC.
Doszczelniacz można stosować przypadku uszkodzenia uszczelnienia kielicha w formie uszczelki bez konieczności wycinania całego złącza kielichowego.
Firma KUBWIT produkuje doszczelniacze w zakresie od D90 - D450 [ mm ]