Rozpory do wykopów rozpory do szalunków rozpieraki śruboweZakład Produkcji Armatury Naprawczej
kubwit.eu
[tight transmissions networks]
poradnik-stosowania-opasek-naprawczych-do-rur
Opaski naprawcze do rur, Opaski do łączenia rur wykonanych z różnych materiałów
Opaski do łączenia rur różnego typu instalacji
:

Opaski naprawczę służą do usuwania wycieków na wszystkich typach rur ze względu na materiał z jakiego są wykonane rury
oraz przeznaczenie samego rurociągu.
Uszkodzenia rurociągu na jakie są przeznaczone opaski to: rysy, uszkodzenia punktowe, uszkodzenia poprzeczne oraz na skupiska mikro uszkodzeń.
Każda opaska KUBWIT posiada oznakowanie. Oznakowanie dotyczy: zakresu wymiarowego średnicy zewnętrznej rury
ciśnienia medium znajdującego się w rurociągu, z ilu cześci składa sie opaska, rodzaju uszczelnienia, norm elementów
złącznych oraz datę produkcji, dane producenta oraz średnicę nominalną rurociągu DN lub D
Średnica DN czyli wymiar przekroju wewnętrznego rury podaję się dla rur: stalowych ,żeliwnych, AC, GRP itp
Rury wykonane z tworzyw sztucznych są oznaczane wg średnicy zewnętrznej rury D.
Opaski naprawcze są podzielone ze względu na ilość cześci z jakich składa się płaszcz ( korpus opaski ).
Zakres wymiarowy przypisany do danej średnicy rury oraz metreiału z jakiego jest wykonana umieszczony jest w karcie katalogowej wyrobu KUBWIT
Montaż opaski naprawczej:
- przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy posiadana opaska odpowiada wymiarowo uszkodzonej rurze,
- miejsce montażu powinno być oczyszczone i pozbawione dodatkowych warstw np. izolacji,
- w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze należy miejsce montażu posmarować środkiem poślizgowym
- nałożyć na rurociąg cześci opaski a następnie skręcić połączenia śrubowe
- w przypadku gdy przepływ medium po montażu zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe opaski
- wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu miejsca montażu opaski.


Doszczelniacz kielicha rur PVC:


Doszczelniacz kielicha rur PVC służy do usuwania wycieków występujących na rurach PVC pochodzących z połączenia bosego końca rury i rury
zakończonej kielichem, do którego wsunięty jest bosy koniec rury.
Najcześciej przyczyną wycieku jest naruszenia właściwego ułożenia uszczelki w kielichu rury wywołane naprężeniami poprzecznymi bosego końca
rury lub nie własciwego montażu połaczenia kielichowego...
Każdy doszczelniacz posiada oznakowanie. Oznakowanie dotyczy średnicy zewnętrznej, elementów konstrukcyjnych, ciśnienia medium znajdującego
się w rurociągu, rodzaju uszczelnienia oraz daty produkcji.
Średnica oznaczona jest jako "D" i dotyczy średnicy zewnętrznej rurociągu.
Montaż doszczelniacza:
- przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy posiadany doszczelniacz odpowiada wymiarowo uszkodzonej rurze,
- miejsce montażu powinno być oczyszczone i pozbawione dodatkowych warstw np. izolacji,
- w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze należy miejsce montażu posmarować środkiem poślizgowym,
- nałożyć na rurociąg cześci doszczelniacza a następnie skręcić połączenia śrubowe,
- w przypadku gdy przepływ medium po montażu zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe
doszczelniacza,
- wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu miejsca montażu doszczelniacza.


Nasuwki naprawcze kielicha rury żeliwnej i PVC,Nasuwki naprawcze kielicha z odwodnieniem kołnierzowym lub gwintowanym
Obejmy naprawcze na łącznik rurowo-rurowy z wyciekiem, Obejmy naprawcze na połączenie kołnierzowe z wyciekiem,
Obejmy naprawcze na mufę z wyciekiem


Nasuwki naprawcze służą do usuwania wycieków z kielichów rur żeliwnych oraz PVC na wszytskich typach rur
ze względu na przeznaczenie samego rurociągu.
Wycieki z kielichów rur żeliwnych wywołane są rozszczelnieniem sztamunku lub uszczelki w kielichu lub pęknięcia lub wypłukania kielicha.
Wycieki z kielichów rur PVC wywołane są rozszczelnieniem uszczelki w kielichu rury.
Każda nasuwka KUBWIT posiada oznakowanie. Oznakowanie dotyczy: zakresu wymiarowego średnicy zewnętrznej rury
ciśnienia medium znajdującego się w rurociągu, z ilu cześci składa sie nasuwka, rodzaju uszczelnienia, norm elementów
złącznych oraz datę produkcji, dane producenta oraz średnicę nominalną rurociągu DN lub D
Średnica DN czyli wymiar przekroju wewnętrznego rury podaję się dla rur żeliwnych.
Rury wykonane z tworzyw sztucznych są oznaczane wg średnicy zewnętrznej rury D.
Montaż opaski nasuwki naprawczej:
- przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy posiadana nasuwka odpowiada wymiarowo uszkodzonej rurze,
- miejsce montażu powinno być oczyszczone i pozbawione dodatkowych warstw np. izolacji,
- w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze należy miejsce montażu posmarować środkiem poślizgowym
- nałożyć na rurociąg cześci nasuwki a następnie skręcić połączenia śrubowe
- w przypadku gdy przepływ medium po montażu zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe nasuwki
- wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu miejsca montażu opaski.


Rozpory do wykopów:

Rozpory do wykopów służą do zabezpieczania ścian wykopów przed osunięciem ziemi wraz z płytami szalunkowymi.
Montaż rozpór powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach dotyczącymi wykonania i zabezpieczania robót ziemnych w Polsce i U.E.
Rozpory produkcji KUBWIT są rozporami śrubowymi i zapewniają możliwość regulacji długości w zależności od szerokości wykopu.
Rozpory są produkowane w kilku typo-szeregach oraz z regulacją w zalezności od potrzeb klienta
Zakres podstawowy regulacji to L = 500 mm.
Podstawowe parametry rozpór to : Lmin-Lmax, średnica gwintu TR oraz średnicę rury rozpieraka.
Z tymi parametrami związany jest określony dopuszczalny parametr na ściskanie KC
Rozpory do wykopów są projektowane przede wszytskim na ściskanie.
Rozpory produkcji Kubwit cechuje możliwość dobrania zakończenia rozpory w zależności od tego jak będą mocowane do płyt szalunowych
oraz kształtu gniazda na rozporę
wykonanego w płytach szalunkowych.
Zakończenia rozpór mogą miec kształt: płaski, ceowy, kątowy, stożkowy lub inny w zalezności od potrzeb klienta
Zakończenia rozpór moga mieć dodatkowo płytę gumową zapewniającą awortyzację podczas współpracy rozpory i gniazda w płycie szalunkowej.
Zakończenia rozpor mogą posiadać otwory przeznaczone do utwierdzania rozpory do ściany płyty poprzez wkręcanie śrub.
Wszystkie informacje są zawarte w kartach katalogowych rozpor na kubwit.eu oraz w siedzibie producenta
Dopasowywanie rozstawu rozpory w wykopie odbywa się poprzez rokręcanie rozpory za pomocą otworów w rozporze
w których umieszczamy pręt i obracając rurę w jednym kierunku uzyskujemy wysuw śrub z rury...Doszczelniacz kielicha rur żeliwnych:

Doszczelniacz kielicha rur żeliwnych służy do usuwania wycieków występujących na rurach żeliwnych pochodzących z połączenia bosego końca rury i rury
zakończonej kielichem, do którego wsunięty jest bosy koniec rury.
Najcześciej przyczyną wycieku jest naruszenia właściwego ułożenia uszczelki w kielichu rury wywołane naprężeniami poprzecznymi bosego końca
rury lub nie własciwego montażu połaczenia kielichowego...
Inną przyczyną wycieku z kielicha rury żeliwnej może być naruszenie uszczelnienia kielicha w postaci tzw. " sztamunku"
Każdy doszczelniacz posiada oznakowanie. Oznakowanie dotyczy średnicy nominalnej, elementów konstrukcyjnych, ciśnienia medium znajdującego
się w rurociągu, rodzaju uszczelnienia oraz daty produkcji.
Średnica oznaczona jest jako "DN" i dotyczy średnicy nominalnej rurociągu oraz zakresu zastosowania w zależności od Dz ( średnicy zewnętrznej rury )
Średnica oznaczona jest jako "D" i dotyczy średnicy zewnętrznej rurociągu.
Montaż doszczelniacza:
- przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy posiadany doszczelniacz odpowiada wymiarowo uszkodzonej rurze,
- miejsce montażu powinno być oczyszczone i pozbawione dodatkowych warstw np. izolacji,
- w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze należy miejsce montażu posmarować środkiem poślizgowym,
- nałożyć na rurociąg cześci doszczelniacza a następnie skręcić połączenia śrubowe,
- w przypadku gdy przepływ medium po montażu zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe
doszczelniacza,
- wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu miejsca montażu doszczelniacza.


Doszczelniacz dwukielichowy rur żeliwnych i PVC:

Doszczelniacz dwukielichowy rur żeliwnych i PVC służy do usuwania wycieków występujących na rurach żeliwnych lub PVC
pochodzących z połączenia bosego końca rury i rury
zakończonej kielichem, do którego wsunięty jest bosy koniec rury.
Najcześciej przyczyną wycieku jest naruszenia właściwego ułożenia uszczelki w kielichu rury wywołane naprężeniami poprzecznymi bosego końca
rury lub nie własciwego montażu połaczenia kielichowego...
Inną przyczyną wycieku z kielicha rury żeliwnej może być naruszenie uszczelnienia kielicha w postaci tzw. " sztamunku" na rurociągu żeliwnym.
Każdy doszczelniacz posiada oznakowanie. Oznakowanie dotyczy średnicy nominalnej, elementów konstrukcyjnych, ciśnienia medium znajdującego
się w rurociągu, rodzaju uszczelnienia oraz daty produkcji.
Średnica oznaczona jest jako "DN" i dotyczy średnicy nominalnej rurociągu oraz zakresu zastosowania w zależności od Dz ( średnicy zewnętrznej rury )

Montaż doszczelniacza:
- przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy posiadany doszczelniacz odpowiada wymiarowo uszkodzonej rurze,
- miejsce montażu powinno być oczyszczone i pozbawione dodatkowych warstw np. izolacji,
- w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze należy miejsce montażu posmarować środkiem poślizgowym,
- nałożyć na rurociąg cześci doszczelniacza a następnie skręcić połączenia śrubowe,
- w przypadku gdy przepływ medium po montażu zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe
doszczelniacza,
- wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu miejsca montażu doszczelniacza.