Opaska naprawcza do rur
opaska naprawcza do rur z uziemieniem Opaski naprawcze do rur stalowych, opaski naprawcze do rur PVC/PE, opaski naprawcze do rur GRP, opaski naprawcze do rur kamionkowych
Opaska naprawcza do rur
z uziemieniem
opska naprawcza do rur trójdzielna
Opaska naprawcza do rur
trójdzielna
opaski do łączenia rur zeliwnych kanalizacyjnych
Opaski do łączenia żeliwnych
rur kanalizacyjnych
Opaski do laczenia rur ze stali nierdzewnej Opaski naprawcze do rur miedzianych Opaska naprawcza do rur czterodzielna Zestaw opasek naprawczych do rur










































Opaska naprawcza do rur cieplowniczych

Opaska naprawcza do rur do GRP, Opaska do laczenia rur GRP






























Zakład Produkcji Armatury Naprawczej
kubwit.eu
[tight transmissions networks]
P.P.H.U. KUBWIT
65-950 Zielona Góra PL, ul. Osadnicza 5
+ 48 68 453 54 35
kubwit@op.pl, www.kubwit.eu
Opaski do łączenia rur
ze stali nierdzewnej
Opaski naprawcze do rur
miedzianych
Opaska naprawcza do rur
czterodzielna
Zestaw opasek naprawczych
do rur
Opaska naprawcza do rur
ciepłowniczych, cieczy
agresywnych
Opaska naprawcza
do łączenia rur
GRP i kamionkowych
Opaski naprawcze do rur
Opaski do łączenia rur
Opaski naprawcze
Opaski połączeniowe
Opaski naprawcze do rur:

Zastosowanie do usuwania wycieków na jednolitych rurociągach stalowych, żeliwnych, PVC/PE, azbestocementowych, GRP itp
Do usuwania wycieków z uszkodzeń rurociągów w postaci: punktowej, rys oraz uszkodzeń poprzecznych na całym przekroju rury
Dopuszczalne ciśnienie: PN16
Przeznaczenie: Instalacje obojętne chemicznie, instalacje cieczy agresywnych,instalacje przemysłowe w tym wodne,gazowe,ciepłownicze
oraz kanalizacyjne.
Zaletą opasek naprawczych jest szybki montaż na uszkodzonym rurociągu.

Opaski do łączenia rur:

Zastosowanie: do łączenia jednolitych odcinków ,bosych końców rur.
Do łączenia rur instalacji pneumatycznych, kanalizacyjnych, instalacji do celów spożywczych itp
Opaski z uziemieniem : Opaski wyposażone w pasek antystatyczny gwarantujący odprowadzanie ładunków elektrycznych z rurociągów
np przy transporcie materiałów sypkich.
Jedną z zalet stosowania opasek połączeniowych jest uzyskanie szczelnego połączenia bez konieczności spawania.